dr Marcin W. Staniewski

Lista wybranych publikacji

 1. Stalpińska, M., & Staniewski, M. (2001). Fuzje i przejęcia a restrukturyzacja zatrudnienia w: „Strategia firmy a restrukturyzacja zatrudnienia. Materiały konferencyjne”. Warszawa:  PFPK – Zarząd.
 2. Staniewski, M. (2002). ZARZĄDZANIE WIEDZĄ: od koncepcji do praktyki działania, Organizacja i Kierowanie 3(109), ss. 35-49. ZW-Organizacja i Kierowanie 2
 3. Dąbrowski, J., Koładkiewicz, I., & Staniewski, M. (2002). Praktyki zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach funkcjonujących w Polsce. Szkoła Letnia, Szklarska Poręba, 14-17 wrzesień 2002.
 4. Staniewski, M. (2002). System szkoleń w firmie ComputerLand  w: (red.) A. Pocztowski „Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce”. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 5. Staniewski, M., & Wawrzyniak, B. (2003).  Gospodarka Oparta na Wiedzy - perspektywa przedsiębiorstwa, [w:] Antoni Kukliński (red. nauk.), „Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego". Warszawa: KBN, Bank Światowy.
 6. Ludwiczyński, A., & Staniewski, M. (2003). Zarządzanie wiedzą a architektura zarządzania zasobami ludzkimi, konferencja pn.: Wyzwania globalizacji – odpowiedzi przedsiębiorstw”, WZ UW, WSPiZ, maj 2003. Z.W. a architektura zarządzania zasobami ludzkimi
 7. Staniewski, M. (2007). ARCHITEKTURA ZASOBÓW LUDZKICH NIE TYLKO NA TRUDNE CZASY, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 5/2007.
 8. Staniewski, M. (2008). Architektura czełowieczeskich resursow w epoku pieriemien, [w:] J. Bugnow (red.), „Sowrimiennaja siemia i prabliemy semeinogo wospitaniia”. Mogilew: Ministerstwo Obrazowania Republiki Biełarus, Mogiliewski Gosudarstwiennyj Uniwiersitiet.
 9. Staniewski, M. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Warszawa: WSFiZ. Vizja - Staniewski Zarządzanie Zasobami Ludzki zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie
 10. Staniewski, M. (2008). Zarządzanie wiedzą [w:] E. Weiss (red.), „Podstawy i metody zarządzania. Wybrane zagadnienia”. Warszawa: WSFiZ, s. 297-315. Vizja - Weiss Podstawy i metody ząrzadzania.
 11. Staniewski, M. (2008). The elements of Human Resources Management supporting knowledge management, Amfiteatru Economic, Special/2008, 283-291 http://www.amfiteatrueconomic.ase.ro/english/archive.html; Impact Factor (2010): 0,320; 20 pkt MNiSW.
 12. Staniewski, M. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, [w:] Andrzej Koźmiński, Dariusz Jemielniak (red.), „Zarządzanie wiedzą”, WSPiZ, 2008. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI. ludzkimi a zarządzanie wiedzą
 13. Staniewski, M., & Szczepankowski, P. (red.) (2009). MANAGEMENT IN THE NEW ECONOMY. CLASSIC AND MODERNITY. Hannover: Europaischer Akademie der Naturwissenschaften.
 14. Staniewski, M., & Szczepankowski, P. (red.)(2009). ZARZĄDZANIE W NOWEJ GOSPODARCE. KLASYKA I NOWOCZESNOŚĆ. Warszawa: Vizja Press&IT.
 15. Staniewski, M. (2009). „Przedsiębiorczość w dobie kryzysu gospodarczego“, [w:] W. Małecki (red.), „Globalny kryzys finansowy a polska gospodarka“, Vizja Press & IT, Warszawa, 239-255; 5 pkt. MNiSW.
 16. Staniewski, M. (2009). Bariery przedsiębiorczości studentów a nadzieja na sukces, Handel Wewnętrzny, 6, listopad-grudzień 2009, 41-46; 7 pkt. MNiSW.
 17. Staniewski, M. (2011). Innowacyjne zarządzanie zasobami ludzkimi w polskich przedsiębiorstwach, Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, 1(25), 199-215.
 18. Staniewski, M. (2012). Analiza stanowisk interesariuszy projektu „Budowa Podziemnego Magazynu Gazu Kosakowo”, Rynek Energii, 6(103)/2012, 83-91; 9 pkt. MNiSW.
 19. Staniewski, M. (2012). THE INNOVATIVE ROLE OF PERSONNEL APPRAISAL IN THE KNOWLEDGE BASED ENTERPRISES, [w:] Marcin Staniewski, Piotr Szczepankowski (red.), „INNOVATION AS A SOURCE OF THE COMPETITIVENESS. Looking for Management Advantages”. Saarbrücken: LAMBERT Academic Publishing, ISBN: 978-3-659-17631-9
 20. Staniewski, M., & Szczepankowski, P. (2012). Pomiar kapitału intelektualnego w spółkach energetycznych, Rynek Energii 4(101)/2012. Kap intel uklad RE
 21. Staniewski, M. (2012). THE ROLE OF PERSONNEL APPRAISAL IN THE KNOWLEDGE BASED ORGANIZATION. Does it affect a development of Knowledge Management?. Saarbrücken: LAMBERT Academic Publishing, ISBN: 978-3-659-18092-7. LAP hab zbiorczo
 22. Bobinaite, V.; Juozapaviciene, A.; Staniewski, M., & Szczepankowski, P. (2012). Polish day-ahead electricity market prices. Features analysis, Rynek Energii 5(102)/2012. Rynek Energii Electricity price features 2012 04 02 rev2 EDITS AJE ostatni
 23. Nowacki, R. & Staniewski, M. (2012). Innovation in the management of SME in the service sector in Poland, Amfiteatru Economic, XIV(Special 6), 755-773; Impact Factor (2012): 0,953; IF5 (2013) = 0,687; 20 pkt. MNiSW,
  http://www.amfiteatrueconomic.ro/temp/Article_1163.pdf;
  http://www.amfiteatrueconomic.ro/RevistaDetalii_RO.aspx?Cod=50
 24. Bobinaite, V., Juozapaviciene, A., Staniewski, M., &  Szczepankowski, P. (2013). Comparative analysis of features of Polish and Lithuanian day-ahead electricity market prices, Energy Policy, Volume 63, 181–196; Impact Factor (2013): 2.696; 5-Year Impact Factor: 3.402, 35 pkt. MNiSW, http://authors.elsevier.com/sd/article/S0301421513008495
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421513008495#
 25. Staniewski, M. & Szopinski, T. (2013). Influence of Socioeconomic Factors on the Entrepreneurship of Polish Students, Transformations in Business & Economics, 12(3/30), 152-167; Impact Factor (2013): 0,260; IF5 = 0,280, 25 pkt. MNiSW.
 26. Staniewski, M.W. & Szopiński, T. (2014). Trends in the use of cyclical payment channel by Polish households: implications for e-banking, Transformations in Business & Economics, 13(3/33), 235-250, Impact Factor (2014): 0.374, IF5 = 0,299, 15 pkt. MNiSW.
 27. Staniewski, M. & Nakatomi, K. (2015). Organizational entrepreneurship. Management philosophy of local company in Japan, Handel Wewnętrzny, 5(358), listopad-grudzień 2015, 292-301; 12 pkt. MNiSW.
 28. Staniewski, M., Słomski, W. & Awruk, K. (2015). Ethical Aspects of Entrepreneurship, Filosofija-Sociologija, 26(4), 37–45; IF (2014):333; IF5 = 0,196, 15 pkt. MNiSW, http://www.journals4free.com/link.jsp?l=14315278; http://lmaleidykla.lt/filosofijasociologija/2015/1/
 29. Staniewski, M., Słomski, W., & Ryziński, R. (2015). Are Ethics in Entrepreneurship Possible at all?, Filosofija-Socjologija, 26(3), 191–198; IF (2013):333; IF5 = 0,196, 15 pkt. MNiSW; http://lmaleidykla.lt/filosofijasociologija/2015/3/7154.
 30. Staniewski, M. & Awruk, K. (2015). Motivating factors and barriers in the commencement of one’s own business for potential entrepreneurs, Economic Research - Ekonomska Istraživanja, 28(1), 583-592; Impact Factor (2014) 0.432; IF5 = 0,382, 15 pkt. MNiSW. http://dx.doi.org/10.1080/1331677X.2015.1083876.
 31. Staniewski, M. & Szopiński, T. (2015). Student readiness to start their own business, Economic Research - Ekonomska Istraživanja, 28(1), 608-619; Impact Factor (2014) 0.432; IF5 = 0,382, 15 pkt. MNiSW.
  http://dx.doi.org/10.1080/1331677X.2015.1085809
 32. Szopiński, T. & Staniewski, M. (2016). Socio-economic factors determining the way e-tourism is used in European Union member states, Internet Research, 26(1), 2 – 21, http://dx.doi.org/10.1108/IntR-03-2014-0065, 30 pkt. MNiSW; 2013 Impact Factor: 638(2013 Journal Citation Reports® [Thomson Reuters, 2014]).
 33. Staniewski, M., Janowski, K, & Awruk, K. (2016). Entrepreneurial personality dispositions and selected indicators of company functioning, Journal of Business Research, 69, 1939-1943; Impact Factor (2014): 480; IF5 = 2.324, 25 pkt. MNiSW;
  http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.10.084
 34. Staniewski, M. & Awruk, K. (2016). Start-up intentions of potential entrepreneurs – the contribution of hope to success, Economic Research - Ekonomska Istraživanja, 29(1), …-…; Impact Factor (2014) 0.432; IF5 = 0,382, 15 pkt. MNiSW;
  http://dx.doi.org/10.1080/1331677X.2016.1166345.
 35. Staniewski, M. & Awruk, K. (2016). The hope for economic success among the youth, Handel Wewnętrzny, 1(360), styczeń-luty 2016, 304-316; 7 pkt. MNiSW.
 36. Staniewski, M., Nowacki, R., & Awruk, K. (2016). Entrepreneurship and innovativeness of Small and Medium-Sized Construction Enterprises, International Entrepreneurship and Management Journal, 1-17, Impact Factor (2014) 746, 15 pkt. MNiSW; DOI: 10.1007/s11365-016-0385-8, http://link.springer.com/article/10.1007/s11365-016-0385-8.
 37. Staniewski, M., Szopiński, T., & Awruk, K. (2016). Setting up a business and funding sources, Journal of Business Research, 69, 2108-2112; Impact Factor (2014): 1.480; IF5 = 2.324, 25 pkt. MNiSW;
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296315006414; doi:10.1016/j.jbusres.2015.12.016.
 38. Staniewski, M. (2016). The Contribution of Business Experience and Knowledge for Successful Entrepreneurship, Journal of Business Research, 69, …-…; Impact Factor (2014): 480; IF5 = 2.324, 25 pkt. MNiSW.
 39. Staniewski, M. (2016). The Organisational and Psychological Predictors of Entrepreneurial Success. Pursuit of Success, Saarbrücken, Germany: Lambert Academic Publishing; ISBN: 978-3-659-83588-9.
 40. Awruk, K., Chorążuk, J., Ryziński, R., Sirojć, Z., Słomski, W., Staniewski, M. (2022). Raport z badania pilotażowego. Poglądy młodzieży studenckiej na temat LGBT+, okładka, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR; ISBN 978-83-8209-193-9.
 41. Awruk, K., Chorążuk, J., Ryziński, R., Sirojć, Z., Słomski, W., Staniewski, M. (in press). Views of Warsaw students on LGBT+. Conclusions from the study